Tag Archives: hoat dong

Chung tay cùng mọi người đẩy lùi dịch bệnh❤

Kể từ lúc mở cửa hoạt động trở lại, Trung Tâm vẫn luôn đảm bảo 100% các bạn nhân viên và học viên khi đến AMA Tân Phú phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn đầy đủ. Cùng với đó, mỗi khi kết thúc ngày làm việc, Trung tâm sẽ […]